Behandlinger hos Øjenklinikken på Strøget

Vi tilbyder en række behandlinger. Du skal ikke have en henvisning fra din praktiserende læge til behandlinger.

Alle behandlinger under det gule Sundhedskort er gratis.

Refraktionsfejl

- Nærsynethed
- Langsynethed
- Bygningsfejl

Disse tilstande behandles oftest med briller eller kontaktlinser (voksne). Større refraktionsfejl kan behandles på hospital, med laser eller anden kirurgi. Skelen behandles oftest med briller evt. med klap for det ene øje, men dette er efterhånden ret sjældent. Evt. operation foregår på hospital. 

Infektioner

Alle infektioner i og omkring øjnene behandles med øjendråber/salve. Tabletbehandling hvis det skønnes nødvendigt.

Operation af f.eks. bygkorn henvises til andre øjenlæger.

Regnbuehindebetændelse

Regnbuehindebetændelse kaldes på fagsprog iridocyklitis, og er en inflammation i øjets pigmenterede dele. Tilstanden starter som regel forholdsvis akut på det ene øje. Der er ofte smerter og lysskyhed. Øjet bliver rødt og synet bliver sløret. Ubehandlet bliver pupillen senere i forløbet ofte kantet og uregelmæssig.
Ved mistanke om regnbuehindebetændelse skal patienten ses af en øjenlæge, som iværksætter relevant behandling akut og herefter følger patienten til inflammationen er væk.


Hornhindebetændelse

Hornhindebetændelse er en alvorlig øjensygdom, der kan medføre, at man får varigt nedsat syn. Betændelsen skyldes mikroorganismer eller allergi. Symptomerne er stærke smerter i øjet.
Hornhindebetændelse behandles med øjendråber eller salver. Det er øjenlægen, der vurderer, hvilken behandling der er bedst i det enkelte tilfælde.
Ved tidlig behandling kan betændelsen oftest bringes i ro, uden at der opstår varig synsnedsættelse.


Grøn stær (glaukom)

Behandlingen af grøn stær kan foretages såvel medicinsk som kirurgisk. Den medicinske behandling vælges primært undtagen ved akut grøn stær, hvor en simpel, kirurgisk behandling ofte kan kurere sygdommen.

Kontrol af grøn stær (glaukom) foretages 2-4 gange om året. Om nødvendigt henvises til sygehus.

Dobbeltsyn

Dobbeltsyn er en tilstand hvor de to øjne ikke følger hinanden, og derved opstår dobbeltsynet.
Dobbeltsyn kan have mange årsager, hvor utilstrækkelige samsynsfunktioner, så som fokuserings og konvergensproblemer ligger til grund for hovedparten af tilfældene. Disse opstår som reglen når børn eller unge skal læse eller koncentrere sig om fine ting, og øjnene (hjernen) ikke har tilstrækkelig kapacitet til at modvirke denne store belastning af samsynet.

Øjenlæge Bjørn Rose Øjenlæge Bjørn Rose

Øjenklinikken på Strøget

 Øjenlæge Bjørn Rose

 Østergade 18, 1. sal
    1100 København K
 33 13 77 00