Undersøgelser hos Øjenklinikken på Strøget

Vi tilbyder en række undersøgelser hos Øjenklinikken på Strøget. Du skal ikke have en henvisning fra din praktiserende læge til undersøgelser.

Alle undersøgelser under det gule Sundhedskort er gratis.

Sukkersyge

Kontrol af øjnene p.g.a. sukkersyge (diabetes) foretages med undersøgelse af nethinderne og foto af nethinderne. Er der forandringer henvises til sygehus.

Grøn stær (glaukom)

Grøn stær er en øjensygdom, der karakteriseres ved udviklingen af synsfeltsdefekter. Årsagen synes at være en nedsat blodforsyning til synsnervehovedet. Herved beskadiges nervetrådene der danner synsfeltet. Blandt flere faktorer er et for højt tryk i øjet medvirkende til denne nervetråds destruktion.

Kontrol af grøn stær (glaukom) foretages 2-4 gange om året. Om nødvendigt henvises til sygehus.


Forundersøgelse for Grå stær

Grå stær er en hyppig årsag til synsnedsættelse hos ældre i Danmark. Hvis øjets linse er uklar, har man grå stær. Ved udtalt grå stær kan andre se gennem pupillen, at linsen er grå. Man kan få grå stær i et øje eller begge øjne samtidigt.


Synsfeltundersøgelser

Synsfeltet undersøges ved at præsentere et objekt forskellige steder i synsfeltet med henblik på at bestemme synsfeltets ydergrænser. Hvis objektet er et lys, kan man ved at variere intensiteten vurdere, hvordan synstærsklen varierer forskellige steder inden for synsfeltets ydergrænser.


Børneundersøgelser (skelen - refraktion)

Normalt peger begge øjne i samme retning og ser mod det samme mål. Ved skelen er det kun det ene øje, som kigger mod målet. Det andet øje peger i en anden retning.
Hvis man skeler, ser man dobbelt; men hos et barn vil hjernen hurtigt begynde at undertrykke synsindtrykket fra det ene øje. Ubevidst kobler barnet det ene øje fra, og barnet ser ikke længere dobbelt. Et barn har derfor ofte ingen klager. Hvis barnet ubevidst altid kobler det samme øje fra, vil synet ikke udvikles normalt på dette øje. Øjet bliver ”dovent” eller ”skeleblindt”. Hvis barnet ubevidst veksler mellem de to øjne, bliver synet normalt udviklet.

Øjenlæge Bjørn Rose Øjenlæge Bjørn Rose

Øjenklinikken på Strøget

 Øjenlæge Bjørn Rose

 Østergade 18, 1. sal
    1100 København K
 33 13 77 00